Rèm Cuốn Modero Grace

Thành phần: 100% Polyester
Khổ rộng: 280 cm
Độ dày: 0.31mm ± 5%|
Trọng lượng: 131g/sqm ± 5%
Dimout: 99,1%
Energy Saving
Origin: Korea

0965 067 899